Advocatuur in Nederland

Een advocaat is een wettelijke vertegenwoordiger die personen of organisaties vertegenwoordigt in een rechtbank. Het is de officiële vertegenwoordiger van een cliënt tijdens gerechtelijke procedures. Een advocaat heeft deskundigheid en kennis in het recht. De meesten van hen zijn opgeleid om in verschillende landen rechten te oefenen. Een advocaat is ook een officiële en gemachtigde vertegenwoordiger van zijn / haar beroep.

De diensten van een advocaat worden vaak verleend in de vorm van rechtszaken, juridisch advies, procesvoering, onderhandeling, enz. Er zijn verschillende expertisegebieden die een advocaat kan bieden aan zijn / haar cliënten. 

Advocaat Specialisaties als Erfrecht

Het juridische rechtsgebied is onderverdeeld in verschillende takken zoals strafrecht, erfrecht, admiraliteit, faillissement, handelsrecht, familierecht, federaal recht, jeugdrecht, immigratie, maritiem, arbeidsrecht en onrechtmatige daad. Elke juridische tak heeft zijn eigen wetten en procedures. Sommige zijn erg complex, terwijl andere erg eenvoudig en ongecompliceerd zijn. Een advocaat kan zich bijvoorbeeld specialiseren in het strafrecht of erfrecht. Waarbij elke specialisatie een andere benadering behoeft. Zoals een erfrecht advocaat zich gespecialiseerd heeft in het recht met betrekking tot erfenissen en opeisen legitieme portie. Hij geeft daarbij juridisch advies over het nalatenschap of erfdeel waarbij het soms erg ingewikkeld kan worden door de vele familiebanden.  

Elke persoon heeft bepaalde rechten onder de wet. Zo heeft een burger recht op juridische bijstand. Een persoon heeft ook recht op een eerlijk proces zonder te worden beïnvloed door de vooroordelen en ideeën van de vervolgende autoriteit. In sommige gevallen kan een persoon worden beschuldigd van een misdrijf, zelfs als hij / zij het niet pleegt. In dat geval zal een advocaat de persoon bijstaan ​​en hem / haar informatie verstrekken over de wetten die van toepassing zijn en over de procedures in de zaak. De advocaat helpt de persoon bij het voorbereiden van de verdedigingszaak om zijn / haar rechten te verdedigen. Als de persoon schuldig wordt bevonden, zal de advocaat de zaak voorleggen aan de rechtbank om de veroordeling te winnen.

Een advocaat speelt een zeer belangrijke rol in het juridische proces omdat bij afwezigheid van de advocaat de zaak niet kan worden afgerond. Er zijn verschillende soorten juridische vertegenwoordiging, een advocaat heeft. De ene wordt openbare advocaat genoemd en de andere wordt privéadvocaat genoemd. Beide zijn erg belangrijk en dienen hetzelfde doel. Deze laatste helpt de cliënt om zichzelf te vertegenwoordigen in de rechtbank en bij de onderhandelingen met de tegenpartijen.

Advocaat is een essentieel onderdeel van de samenleving, want het is een kunst. Advocaten oefenen niet alleen de wet uit in hun kantoren, maar doen ook juridisch onderzoek om ervoor te zorgen dat gerechtigheid zegeviert in de samenleving.