Tag: zelfsturende teams

0 commentsAdviesautonome teamsleiding gevenzelfsturende teamszelfsturing

Zelfsturende teams en autonome teams

Zelfsturing is simpelweg het proces waarbij een persoon beslist hoe hij of zij zich zou gedragen in relatie tot een belangrijke, potentieel veeleisende werksituatie. Dit omvat de manier waarop de beslissing om te handelen en vervolgens te handelen plaatsvindt. En of dat handelen wordt ondernomen als reactie op een waargenomen behoefte of gemotiveerd door een ….  Read More